ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КАЧАН Я. В.
2020 Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management  
У статті з'ясовано роль правового регулювання публічної служби в умовах адміністративної реформи. Розкрито сутність нового Закону України "Про державну службу". Виявлено етапи проходження державної служби в окремих органах державної влади та запропоновано власне бачення даного питання. Охарактеризовано специфіку статусу державного політичного службовця та з'ясовано, що дана посада не належать до посад державної служби. Виділено проблеми правового регулювання державної служби у правовій системі
more » ... країни та запропоновано певні кроки з їх урегулювання.
doi:10.35340/2308-104x.2019.84-3-09 fatcat:7yhko4xfijad7pmes3uuqyuliq