Bildeboka i et kunstvitenskapelig perspektiv

Anne Skaret
2013 Barnelitterært Forskningstidsskrift  
doi:10.3402/blft.v4i0.20514 fatcat:akotk52tz5dnrjyxvnqw2fdyku