Освітня політика щодо розвитку громадянської компетентності молоді: здобутки і проблеми

Iryna Zhadan
2022 Проблеми політичної психології  
Актуальність. Потреба в коригуванні освітньої політики щодо розвитку ГК набуває особливої актуальності в умовах російсько-української війни, особливо у другій її фазі, коли на тлі емоційного і фізичного виснаження та загострення на фронті українці демонструють брак рефлексивних компетентностей. Метою статті є здійснення аналізу засад державної освітньої політики щодо розвитку громадянської компетентності молоді. Результати. На основі співвіднесення компонентів соціально-психологічної моделі ГК
more » ... а результатів навчання, задекларованих у базових навчальних планах з предметів суспільствознавчої галузі, оцінюються: 1) релевантність очікуваних здобутків учнів 9-11 класів показникам громадянських компетентностей; 2) дотримання принципів послідовності, тяглості та наступності освітніх впливів; 3) відповідність принципу достатності компетентностей, набуття яких визначено планами; 4) імовірні причини гальмування розвитку окремих компетентностей. Встановлено, що завдання розвитку двох третин компетентностей артикулюється в базових навчальних програмах епізодично, відтак вимоги щодо наступності і тяглості освітніх впливів практично не дотримуються. Окремі громадянські компетентності (насамперед здатності до критичної рефлексі, до прийняття рішень в умовах невизначеності, до ідентифікації себе як суб'єкта активності та ін.) не згадуються в переліку очікуваних результатів навчальної діяльності, тобто завдання їх розвитку не артикулюється. Очікування щодо набуття учнями когнітивних компетентностей задекларовані, але не забезпечені релевантними освітніми впливами. Ступінь розвитку компетентностей пропонується оцінювати за одним-двома показниками, які є індикаторами окремих компонентів компетентностей, почасти не основних. Відтак зроблено висновок про необхідність коригування освітніх впливів на розвиток громадянської компетентності. Перспективи подальших досліджень. Запропоновано напрями дій суб'єктів освітньої політики (МОН України, ЗВО, ІППО, громадських об'єднань, ЗМІ) щодо її реалізації.
doi:10.33120/popp-vol25-year2022-94 fatcat:rwf6yrallvdqfpjus55ao7ozhm