New Inscriptions from Ergili and its Environs

Güray Ünver
2016 Cedrus  
This paper presents three inscriptions from the village of Ergili, near Dascyleum and in its vicinity, in the Bandırma district of the city Balıkesir. The origins of the inscriptions are unknown. One of the inscriptions is a dedicatory inscription to Asclepius, the second an honorary inscription for an unknown emperor and the third is possibly an epitaph. Within this paper, suggestions for the restoration of the texts and dating of the inscriptions are offered, together with suggestions as to
more » ... eir origins. Öz: Bu makalede Balıkesir İli'nin Bandırma İlçesi'ne bağlı Ergili Köyü ve çevresinde bulunmuş üç adet yazıt ele alınmıştır. Yazıtların hangi yerleşime ait oldukları bilinmemektedir. Ele alınan yazıtların ilki Asklepios'a yönelik bir adak metnini, ikincisi ise adı belirlenemeyen bir Roma imparatorunun heykelle onurlandırma metnini içermektedir. Üçüncü ve son yazıt ise olasılıkla bir mezar yazıtıdır. Makale kapsamında yazıtların tarihlendirme ve tamamlama önerilerinin yanı sıra hangi yerleşime ait olabilecekleri konusunda da değerlendirmelerde bulunulmuştur.
doi:10.13113/cedrus/201617 fatcat:vtazdz4otrhand6nnjf7iauhny