Сhina-Ukraine economic cooperation in a changing world: the current situation and proposals

Zhang Hong
2019 Development of Management and Entrepreneurship Methods on Transport (ONMU)  
This paper mainly discusses current situation and problems in China-Ukraine economic cooperation. Tasks of research -analyze the external challenges of economic cooperation between China and Ukraine, and find a win-win cooperation model. First, the uncertainty of the international economic order will affects Ukraine's economic growth. The US-China trade war will affect the export of agricultural products and metallurgical products in Ukraine and delay the recovery of the Ukrainian economy. The
more » ... inian economy. The conflict in Ukraine's Donbass and Brexit will worsen the external economic environment of Ukraine. Secondly, we point out that Ukraine didn't share China's opportunities and was overtaken by other post-Soviet countries. Third, we proposed that speed up FTA negotiations is key to enhancing the quality of economic cooperation, attract Chinese investment. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КИТАЙ-УКРАЇНА В МІНЛИВОМУ СВІТІ: СУЧАСНА СИТУАЦІЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Анотація. У даній статті передусім вказується поточна ситуація і проблеми в економічному співробітництві між Китаєм і Україною. Метою дослідження є аналіз зовнішніх викликів економічного співробітництва між Китаєм і Україною і пошук безпрограшну модель співпраці. По-перше, невизначеність міжнародного економічного порядку впливає на економічне зростання України. Торговельна війна між США і Китаєм впливає на експорт сільськогосподарської та металургійної продукції. Конфлікт в Україні на Донбасі і Брексит погіршує зовнішньоекономічне середовище України. По-друге, ми відзначаємо, що Україна не використала можливості для співпраці з Китаєм, і її обігнали інші пострадянські країни. ____________________ Побудова безперервного спілкування, консультаційних каналів і механізмів, а також більш ефективне підключення відповідних ресурсів дозволить своєчасно вирішувати проблеми і труднощі при плануванні та реалізації спільних проектів. Вважається, що прискорення переговорів про вільну торгівлю є ключем до підвищення якості економічного співробітництва, залученню китайських інвестицій. По-третє, є перспективний напрямок, що буде сприяти співробітництву великих підприємств між Україною і Китаєм. Автор рекомендує великим підприємствам забезпечити більш стабільні відносини для обох сторін з освоєння нових ринків для досягнення довгострокового, стратегічно важливого взаємовигідного партнерства. Ключові слова: Китай, Україна, світова держава, економічне співробітництво, міжнародний економічний порядок. УДК 339.92 ЖАНГ ХОНГ JEL F01, O19 Старший научный сотрудник Института Российской,
doi:10.31375/2226-1915-2019-1-5-16 fatcat:jjrzwd2e5zdkvnvqxahc7udte4