Евфонічні засоби в українському конфесійному і діловому письменстві XІV–XV ст.: чергування у – в

Інна Царалунга
2017 Лінгвостилістичні студії  
У статті описано явище чергування у – в у пам'ятках конфесійного й офіційно-ділового стилю української літературно-писемної мови XІV–XV ст. Зроблено висновок, що вже на початку XIV cт. чергування у – в було цілком сформованим явищем, бо і документальне письменство, і сакральні тексти з північних та південно-західних регіонів України відображають його регулярно.
doi:10.29038/2413-0923-2017-6-189-198 fatcat:ioivufdmerev5lo24nizomlkxm