Bóg daje, człowiek wykorzystuje… [Recenzja monografii Zwierzę – człowiek – Bóg. Red. Grażyna Stanek-Czerny, Anna Piliszewska. Wydawnictwo WAM, Kraków 2017]

Krzysztof Małek
2021 Zoophilologica  
W 1994 roku na rynku brytyjskim pojawiła się znacząca dla współczesnej teologii chrześcijańskiej publikacja Teologia zwierząt autorstwa Andrew Linzeya, która w Polsce ukazała się dopiero w 2010 roku 1 . Od tego czasu teolodzy oraz inni badacze, m.in. Jadwiga Sebesta 2 , Alina Mitek-Dziemba 3 czy ksiądz Alfred Wierzbicki 4 , wielokrotnie podejmowali tematykę zwierzęcą lub ekologiczną w ogóle w odniesieniu do religii chrześcijańskiej. Pierwszą monografią wieloautorską z zakresu zooteologii jest
more » ... tomiast książka Zwierzę -człowiek -Bóg pod redakcją naukową Grażyny Stanek-Czerny i Anny Piliszewskiej. Od opublikowania tej pracy upłynęło już kilka lat, ale warto przypomnieć tak pionierską inicjatywę naukową. Na tę pierwszą w Polsce interdyscyplinarną monografię wpisującą się w niszowy nurt zooteologiczny złożyły się artykuły kilku autorów, których rozważania sytuują się w jasno wyznaczonym schemacie koncepcyjnym uwzględniającym zwierzę, człowieka i Absolut.
doi:10.31261/zoophilologica.2021.08.12 fatcat:xfv2xphnkrcjjefjxzkx3xynji