Samspillet mellem cyklister, fodgængere og automatiske køretøjer

Søren Madsen, Thomas A. Sick Nielsen
2020
Med danske forsøg i udsigt og et udtalt ønske om at adressere samspillet mellem automatiske køretøjer og cyklister og fodgængere, har Vejdirektoratet sammen med Trafitec gennemgået, de erfaringer der ved udgangen af 2017 forelå fra forsøg i europæiske lande. Erfaringsopsamlingen peger på en række opmærksomhedspunkter, der kan være at interesse for bl.a. danske forsøgsaktiviteter. Opmærksomhedspunkterne er bl.a. den uformelle karakter af samspillet mellem motorkøretøjer som det er vanskeligt at
more » ... t er vanskeligt at overføre til automatiske køretøjer, et behov for kommunikation mellem trafikanter – herunder kommunikation fra automatiske køretøjer til andre, en stor og ofte overdreven tillid til automatiske køretøjer, behov for gradvis tilvænning til samspillet med nye trafiktyper, samt at forsøg generelt har været planlagt med lave hastigheder og stor sikkerhed i fokus.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.6044 fatcat:7qs5ut2h7ff75jodpuhac2bmdi