Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Ecenaz ALEMDAĞ

Niğde Üniversitesi, Bilgisayar Ve, Öğretim Teknolojileri, Eğitimi Bölümü
unpublished
Özet: Web 2.0 teknolojilerinden biri olan sosyal ağ web siteleri, her yaştaki insanlar için hayatlarında vazgeçilmez bir alan oluşturmaktadır Facebook ve Myspace gibi genel amaçlı sosyal ağlarda insanlar, farklı insanlarla bağlantılar kurabilmekte ve bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Gündelik hayata getirdiği kolaylıklar haricinde sosyal ağlar, farklı amaçlar için de kullanılabilir. Eğitim bu amaçlardan biridir. Bu araştırmada, sadece eğitime yönelik bir sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo ele
more » ... mış ve 21.yüzyıl öğretmenlerin bu ortam hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir. Edmodo, içerik yönetim sistemi ve profesyonel öğrenme ortamı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, literatür taraması yapılarak Edmodu'yu kullanan öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleri bir araya toplanmış ve "Niye Edmodo?" sorusunun cevapları yazılmıştır. Kullanım kolaylığının, sadece eğitim amaçlı insanların erişim sağlayabildiği güvenli bir ortam olmasının, dijital göçmen ve dijital yerli öğretmenler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesinin ve dünyanın farklı yerlerindeki öğretmenler arasında işbirliği sağlamasının Edmodo'yu yaygın kullanılan bir sosyal öğrenme ortamı yaptığı bulunmuştur. Son olarak ise, Edmodo'nun profesyonel öğrenme ortamı olarak ele alınıp aynı veya farklı ülkelerdeki öğretmenlerin işbirliği yapması halinde ne gibi çalışmaların yapılabileceği öneri halinde sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Edmodo, Sosyal ağlar, Eğitimde çevrimiçi sosyal ağlar, İçerik yönetim sistemi, Profesyonel öğrenme ortamı Abstract: Social networking sites, one of Web 2.0 technologies, are indispensable part of people in all ages in their lives. In general-purpose social networks such as Facebook and Myspace, people can get contact with different people, and can share information. In addition to convenience they bring to daily life, they can be used for different purposes. Education is one of them. In this study, Edmodo, one of education-oriented social learning networks, was examined, and it was desired to inform 21.century teachers about this environment. Edmodo was evaluated as a content management system and professional learning network. Also, by making literature review, opinions of teachers and students who use Edmodo were gathered, and answers to the question of "Why Edmodo?" were written. It was found that easiness of use, a safe environment to where only education-oriented people can access, strengthening communication between digital immigrant teachers and digital native students, and enabling the teachers all over the world to collaborate make Edmodo a commonly-used social learning environment. Finally, it was suggested that which studies can be made when teachers in the same or different countries make collaboration by viewing Edmodo as a professional learning network.
fatcat:l3xkonedtvgbvophtuhex5v6kq