Basic approaches to treatment of urinary tract infection in the practice of a family doctor

Л. Ф. Матюха, Т. А. Титова
2018 Family Medicine  
Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря л.Ф. матюха, т.а. титова Національна медична академія післядипломної освіти імені Л.П. Шупика, м. Київ Мета дослідження: вивчення ефективності застосування перорального антимікробного препарату Флапрокс та оцінювання динаміки клініко-лабораторних показників порівняно з терапією нітрофуранами у пацієнтів із загостренням хронічної інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) в амбулаторних умовах. Матеріали та методи.
more » ... и та методи. Проведено порівняльне дослідження терапії 40 пацієнтів (16 чоловіків, 24 жінок) із загостренням хронічного пієлонефриту. Учасників дослідження розподілили на групи. До основної групи (А) увійшли 26 хворих, які отримували препарат Флапрокс по 500 мг двічі на добу протягом 10 днів, до контрольної групи (в) -14 хворих, які отримували препарат нітрофурану 100 мг 4 рази на добу протягом 10 днів. Середній вік пацієнтів становив 39,8±8,9 року. Результати. Регресування клінічних проявів ІСШ у процесі дослідження відзначено в обох групах. в основній групі динаміка зменшення симптомів загальної інтоксикації та нормалізації місцевих симптомів і запальних змін у крові та сечі мала більш виражену тенденцію вже з 5-го дня лікування і зберігалася протягом всього курсу терапії. Заключення. Застосування препарату Флапрокс протягом 10 днів дозволяє достовірно зменшити або усунути прояви дизурії, інфікування сечових шляхів (бактеріурія), запального процесу (лейкоцитурія) без негативних змін у біохімічному аналізі крові. Терапія інфекції сечових шляхів препаратом Флапрокс свідчить про ефективність порівняно із застосуванням нітрофуранів та досягнення позитивної динаміки клінічних і лабораторних показників у більш короткі терміни. Ключові слова: інфекції сечовивідних шляхів, пієлонефрит, Флапрокс, кишкова паличка, біоплівки, лейкоцитурія, бактеріурія.
doi:10.30841/2307-5112.3.2018.146828 fatcat:v23vsc2pjfh7pj5ofhf3oh6wbq