ИСТОРИЈСКA ПЕРЦЕПЦИЈA СУЛТАНА БАЈАЗИТА I У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА ФИЛОЗОФА

Марко Шуица, Милош Ивановић
2019 Istorijski casopis : organ Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti  
У раду се анализирају и контекстуализују различите представе султана Бајазита I у хагиографији Стефана Лазаревића од Константина Филозофа. Начин на који је хагиограф деспота Стефана представио османског владара, као сизерена и зета српског владара, у великој мери представља и рефлексију политичких, војних, па и личних односа који су обележили једну епоху трајања Моравске Србије. На основу изведених закључака истраживања могуће је делимично реконструисати личност османског владара, али и
more » ... дара, али и перцепцију различитих историјских појава и догађаја који су забележени у делу Константина Филозофа.
doi:10.34298/ic1968069s fatcat:rww4dmycufav3a73siwulcjtie