Medžida Mulić-CV Matični podaci

Državljanstvo Bih, Mjesto Općina Rođenja Žunovnica, Hadžići Fakultet, Akademija Građevinski, Sarajevo Angažovan, Nastavi Da, X Ne, Radno Iskustvo
unpublished
Prezime (ime roditelja) i ime Mulić (Mustafa) Medžida Djevojačko prezime Hadžajlić Naučni stepen/zvanje Doktor tehničkih nauka Adresa i općina stan. Budakovići 7, Centar Sarajevo Telefonski broj(evi) 033 278 444 Broj(evi) faksa 033 200 158
fatcat:l3st6pqej5fj7jgd7vhv3q3mza