BOSHLANG'ICH SINF DARSLARIDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Matmuratova Kamolat Boltayevna
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning samarali jihatlari, bu jarayonda, fanlar o'rtasidagi integratsiya holati, innovatsion metodlarni yaratishda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari ko'rsatilgan. Shuningdek, maqolada, "Reklama", "Kamalak jilosi", "Juft barmoqchalar", innovatsoin "Krassvord" metodlari tavsiya etilgan.
doi:10.5281/zenodo.7109389 fatcat:wpyzerqfrbajnhogeamsaeeamu