Bilateral Relations Republic Of Uzbekistan And Germany

Sardor Umarov, Samarkand state university, Uzbekistan
2019 Journal of history  
After the backup Soviet Union founded new countries old them regions. Also, unified two German countries in Europe. Such as arose new independence states, one of the Republic of Uzbekistan, other was the Federative Republic of Germany in Eurasia region. This is states established diplomatic relations at the short time. Bilateral relations are rising during independence's years. Successful relations put into practiced not only economical but also cultural relations too. Uzbek-German cultural
more » ... tions well established within public diplomacy. We showed cultural relations in the sphere of public diplomacy in this article. Өзбекстан Республикасы және Германия арасындағы екінші келісім Кеңес Одағы құлағаннан кейін ескі аймақтардың жаңа елдері құрылды. Еуропада екі неміс елі біріккен. Тәуелсіздіктің жаңа мемлекеттерінің пайда болуы сияқты бір Өзбекстан, екіншісі Еуразия аймағындағы Германия Федеративтік Республикасы болды. Бұл мемлекет қысқа уақыт ішінде дипломатиялық қатынастар орнатты. Тәуелсіздік жылдарында екі жақты қарымқатынастар артып келеді. Табысты қарым-қатынас тек экономикалық қана емес, сондай-ақ мәдени байланыстарды да тәжірибеге енгізеді. Қоғамдық дипломатия аясында өзбек-германдық мәдени байланыстар жақсы дамыды. Бұл мақалада біз қоғамдық дипломатия саласындағы мәдени байланыстарды көрсеттік.
doi:10.26577/jh-2019-3-h3 fatcat:3pgknijd3bfmrdfrvwnp7oi35y