Щодо сучасного розуміння та значення ідеології

Марущак О. А.
2020 Zenodo  
Постановка проблеми. Спостерігається відновлення інтересу суспільства та наукової спільноти до ідеології. У призмі демократизації та лібералізації суспільства, по відношенню до поняття "ідеологія" існує певна недовіра та скептицизм, пов'язані з ХХ століттям, коли з ідеологією асоціювали виключно недемократичні режими, а після падіння яких відбувалась повне відкидання та ігнорування даного поняття. Це пов'язано, в першу чергу, з недостатньою інформаційністю та обізнаністю стосовно будь-яких
more » ... огічних основ, що в результаті призвело до недовіри до даного поняття. Актуальною стає необхідність в якісному дослідженні такого поняття як ідеологія у контексті державного функціонування. З огляду на вказане, для правильного, сучасного розуміння та сприйняття, поняття ідеології потребує якісного, поглибленого аналізу. Завданнями статті є аналіз дефініції "ідеологія", встановлення еволюційного шляху, впливу і взаємозв'язку ідеології в різних проявах: філософському, релігійному, державно-правовому та ідеологічному плюралізмі. Методи дослідження. Історичний та порівняльно-правовий метод дозволили прослідкувати еволюцію ідеології від філософського початку базового елементу державного функціонування. Структурний та системний методи забезпечили дослідження ідеології, як складного багатогранного поняття. Та логіко-правовий метод щодо доцільності та правовірності використання даного поняття в сучасних реаліях. Результати. Встановлено, що ідеологія пройшла великий шлях еволюції. Базовою основою ідеології являється філософія, яка пройшла крізь всі етапи, і наразі також залишається цією ідейною основою. Одночасно складовою структурною і наступним історичним етапом являється релігійна основа ідеології, яка була трансформована із філософської. Вона також залишається актуальною, і це навіть не стосується виключно теократичних і клерикальних держав, оскільки релігійні норми стали базисом моральних основ суспільства. Показано, що сучасною основою будь-я [...]
doi:10.5281/zenodo.3883817 fatcat:mz2rhdc5xndibgefh5bw3j4s4a