Temafosa Maruz Kalan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhycnhus mykiss, Walbaum, 1972) Hematoloji Parametrelerinin Yanıtları

Veysel PARLAK
2019 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Temefos sinek türlerinin kontrolünde yoğun olarak kullanılan, sistematik olmayan organofosforlu bir pestisittir. Sucul ortama karışma riski yüksek olan bu pestisit, sucul canlılar üzerinde toksik etkiye sahiptir. Çalışmamızda Gökkuşağı Alabalıkları Temefos'un 2,45 mg/l ve 4,93 mg/l (LC5096: 9.58 mg/l) konsantrasyonlarına maruz bırakılmıştır. Akut toksisite uygulaması ile balıklarda, temefosun hematoloji parametreleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. Uygulama sonrasında balıklardan kan
more » ... ekleri alınarak analizler yapılmıştır. Beyaz kan hücreleri (WBC), hematokrit (Hct), ortalama hemoglobin miktarı (MCH) ve kırmızı kan hücrelerinin hacminde (MCV) meydana gelen artış ve azalışlar istatistiksel olarak önemli (p<0.05) iken diğer parametrelerde meydana gelen değişiklikler önemsiz seviyede bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Gökkuşağı alabalığı (Oncorhycnhus mykiss), temefos, hematoloji parametreleri.
doi:10.30910/turkjans.515342 fatcat:xphj622qojeuzdegaeqkpmrfdy