Просторова нерівність та галузево-регіональна асиметрія інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України

O.I. Dmytriieva
2019 Bulletin of Sumy National Agrarian University  
Статтю присвячено дослідженню економічної неоднорідності транспортного забезпечення та галузево-регіональної асиметрії просторового розміщення транспортної інфраструктури в регіонах. Запропонований теоретико-методичний підхід ідентифікації рівня просторової нерівності та галузево-регіональної асиметрії транспортної інфраструктури. Проведене матричне моделювання дозволило виявити, що всі об'єкти транспортної інфраструктури України можна класифікувати на чотири квадранти. Подальша ідентифікація
more » ... вня галузевої та регіональної асиметрії та нерівності розвитку окремих територій дозволяє з'ясувати першочергові та пріоритетні напрями розвитку транспортної інфраструктури.
doi:10.32845/bsnau.2019.3.9 fatcat:pjlmgfemk5awjinvb6dewwjocq