Miejsce katolickiej nauki społecznej w trosce o człowieka pracy [chapter]

Andrzej Zwoiński
2018 Prekaryjna praca kwestią społeczną?  
Wszelkie społeczeństwa, doktryny i ideologie, które dokonywały destrukcji nauki o człowieku, popełniały "błąd antropologiczny", były konsekwentnie przez Jana Pawła II wzywane na drogę prawdy. I choć termin ten pojawił się dopiero w encyklice Centesimus annus (nr 37), w roku 1991, w związku z analizą tzw. kwestii ekologicznej, istotne jego treści są obecne we wszystkich poprzednich encyklikach. Zarówno bowiem "kolektywistyczna wieża Babel", którą usiłował zbudować komunizm, a która "runęła
more » ... ie jak ta pierwsza, o której opowiada nam Biblia" (której symbolem jest wieża strażnicza), jak i społeczeństwa liberalne, gdzie "panuje ten sam błąd w odniesieniu do osoby ludzkiej", a które dążą, "aby opanować jednostkę i poddać ją, jakby towar, prawu podaży i popytu" (z symbolem Cielca), są godne potępienia. Wydaje się, że wezwanie o ludzki wymiar ekonomii jest najważniejszym z możliwych wkładem katolickiej nauki społecznej w kształtowanie się współczesnej ekonomii. Nie jest to kontrpropozycja dla ekonomistów, ale prośba o pełniejsze spojrzenie na 1 Troska katolickiej nauki społecznej o człowieka pracy w sposób oczywisty wpisuje się w dyskurs na temat pracy prekaryjnej, której problem zdaje się urastać do rangi "kwestii społecznej". W tym kontekście głos ks. prof. dra hab. Andrzeja Zwolińskiego jest istotny, by odpowiedzieć na pytanie widniejące w tytule niniejszej publikacji zbiorowej: Prekaryjna praca kwestią społeczną?(przyp. red.).
doi:10.15633/9788347386609.05 fatcat:l5c5lwa3lzhpzg4xzd3w7aqqcy