Methodology for selecting criterion and analysis of electromagnetic compatibility of groups of radio electronic equipment in mobile communication networks

Ю.Ю. Коляденко, М.О. Чурсанов
2020 Radiotechnics  
МЕТОДИКА ВИБОРУ КРИТЕРІЮ І АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТЇ УГРУПУВАНЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ В МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ Постановка задачі Під критерієм електромагнітної сумісності (ЕМС) розуміється допустиме значення показника ЕМС або декількох показників ЕМС, що однозначно визначає умови виконання ЕМС радіослужб в певній електромагнітної обстановці (ЕМО) [1]. Електромагнітна сумісність -забезпечення можливості спільної роботи різних радіоелектронних засобів (РЕЗ) не створюючи взаємних
more » ... авад. Завади, що виникають при роботі РЕЗ, впливають як кондуктивно, так і індуктивно, хоча основний вплив відбувається через антену. Тому найчастіше обмежуються розглядом радіозавад. Очевидно, ЕМС виконується тоді, коли рівень завад, що впливають, Рз не перевищує допустимий Рз.доп. Для нормальної роботи пристрою, при всій очевидності даного вербального визначення, аналітичне його трактування виявляється досить неоднозначне, найчастіше пов'язане з конкретними умовами функціонування тих чи інших РЕЗ. Центральним питанням при цьому є вибір критерію, відповідно до якого укладають: виконується ЕМС чи ні. При виборі критерію стану ЕМС виникають дві основні задачі: -як зв'язати і як співвіднести параметри завади з параметрами корисного сигналу і шуму в смузі прийому цього сигналу з тим, щоб можна було судити про ступінь впливу завади на якість роботи РЕЗ; як вибрати рівень відліку для оцінки впливу завади. Складність вирішення цих завдань пов'язана з тим, що в багатьох системах значення корисних сигналів, шумів, а також завад є випадковими, а часто і нестаціонарними процесами з невідомими поточними параметрами [2 -6]. Спектри частот корисних сигналів і завад зазвичай різні, з різним ступенем перекриття. Все це стало причиною різноманіття критеріїв, які обираються і неоднозначності в оцінці стану ЕМС. Мета статті -вибір і удосконалення критерію електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв'язку.
doi:10.30837/rt.2020.2.201.14 fatcat:njkesejysnf6vd6hbjjmqmyc3q