In mouse brain development the notch and sonic-hedgehog signaling pathways have important role in the 3th trimester

Zehra COBAN, Sefik GRAN, Sahin SAGALTICI, Ertan ALTAYLI
2017 Gulhane Medical Journal  
ÖZET Beyin oluşumu embriyonik gelişimde ilk olarak başlar, aktif olarak sürer ve gelişim sürecinin en son aşamasında tamamlanır. Notch-Hedgehog embriyoda beyin gelişimi sırasında uygun hücre yapılanması için diğer sinyal iletileri ile yakın ilişkide olan önemli bir sinyal yolağıdır. Notch sinyal yolağı embriyonal polaritenin belirlenmesinde, nöral plastisitenin devamlılığında ve nöron fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol alır. Hedgehog sinyal yolağı ise zamana ve duruma bağlı beyin gelişimi
more » ... metrelerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Çalışmamızda Notch ve Sonic-Hedgehog sinyal yolaklarındaki genlerin (Notch, Shh, Gli, Smo, Patched, Numb, Gsk3, Delta1, Lgr5, Rex1, Bmi1, Cd133) fare embriyosunun gelişimi sırasında beyin dokusundaki ekspresyon düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla fare embriyo ve fetüsünden her üç trimestıra ait beyin dokuları alınmıştır. Sonuçlar erişkin fare beyin dokusu ile karşılaştırılmıştır. Doku örneklerinde sırası ile RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve Real-time PCR ile gen ekspresyonu düzeyleri bakılmıştır. Notch, Shh, Gli, Smo, Patched, Numb, Gsk3, Lgr5, Rex1 ve Bmi1 genlerinin ekspresyon düzeylerinin 3. trimestır fare fetus beyin dokusunda erişkin dönem beyin dokusuna oranla fazla olduğu bulunmuştur. Bulgularımız Notch ve Sonic-Hedgehog sinyal yolağının beyin gelişiminde özellikle 3. trimestırda aktif rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Fare beyni üzerindeki bu çalışmalar insan beyin fonksiyonları yönünden ipuçları içerdiğinden önemlidir.
doi:10.5455/gulhane.219799 fatcat:z6cjyqt73vcn5gven7c6tvcmrm