ВІДПОВІДНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНИХ ДЕМОКРАТІЙ

Pavlo H. Petrov
2020 Філософія та політологія в контексті сучасної культури  
Розглядається проблема формування позитивного внутрішньополітичного та зовнішньополітичного іміджу транзитивних демократій в сучасній системі міжнародних відносин. Досліджується модернізація політичних інститутів транзитивних демократій у відповідності з інтеграційними критеріями до європейського та євроатлантичного просторів як один з зовнішніх чинників формування їх іміджу. Аналізуються складові елементи Копенгагенських критеріїв, Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) в контексті формування
more » ... ексті формування іміджу транзитивних демократій.
doi:10.15421/352040 fatcat:zngm4mpgrbhphnskdwxd26banu