A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS-PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI

Karmazin György
unpublished
Absztrakt: 2013 nyarán a Gödöllői Szent István Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzésén írt értekezés keretében 56 hazai logisztikai szolgáltató vállalat (3PLP) kérdőíves megkeresésével kutatás zajlott, melyben partnerként-a doktoranduszhallgató piaci érintettsége miatt-a GfK Hungária Piackutató Intézet is szerepet vállalt. A doktori disszertáció keretén belül elvégzett primer kutatás 56 kérdést fogalmazott meg a hazai logisztikai szolgáltatók elsőszámú vezetői felé,
more » ... ámú vezetői felé, melyekre a kapott válaszok eredményeit rövidített formában 4 részes sorozatban bocsájtjuk az olvasó rendelkezésére a több mint 200 oldalas dolgozat fontosabb részeinek a szakmai közönség részére készült kivonatát. 1. Stratégia Az írott stratégia a vállalat hosszú távú céljait és annak elérési módját magába foglaló dokumentum. A stratégia kialakítása és leírása egyértelműsíti a vállalat jövőbeli fejlesztési irányait, céljait, és ennek köszönhetően-többek között-segíti a prioritások meghatározásával a napi működést. A kutatásban részt vett logisztikai vállalatok 57%-a rendelkezik írott stratégiával. A stratégiák 34%-a középtávú, a következő 3 éves időtávra szól. A vállalatok 25-25%-a tervez 1, illetve 5 évre előre, és csupán 3%, azaz 1 vállalat dolgozott ki a következő 50 évre stratégiát (ez egy globális logisztikai szolgáltató). A hazai logisztikai vállalatok által végrehajtott infrastrukturális beruházások többsége 8-10 vagy akár ennél is több éves időtartamon térülnek meg. Amennyiben a stratégiai célok elérését például hosszútávon megtérülő fejlesztésekkel kívánja elérni a vállalat, akkor ezt érdemes a stratégia alkotás időtáv tervezése során is visszacsatolásként figyelembe vennie. A vállalatok fele (a megkérdezettek 48%-a) a versengő és együttműködő egy időben stratégiát követi leginkább (1. ábra). 1 A Gödöllői Szent István Egyetem doktorjelöltje és a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa
fatcat:dzis4zesmjaaxfecbasp3xvq74