Aspects of formation of electric power systems with sources of distributed generation of mining enterprises
Аспекти формування електроенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації гірничорудних підприємств

O.M. Sinchuk, R.I. Krasnopolski, S.M. Boiko, Kryvyi Rih National University, Kremenchug Flight College, Kharkiv National University of Internal Affairs
2020 Jornal of Kryvyi Rih National University  
Технічні науки Вісник Криворізького національного університету, вип. 50, 2020 41 УДК 621.314 О.М. СІНЧУК . , д-р техн. наук, проф., Р.І. КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ, аспірант Криворізький національний університет С.М. БОЙКО, канд. техн. наук Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ Мета. Розроблення теоретичних засад впровадження джерел розосередженої
more » ... розосередженої генерації в структуру комплексу електропостачання-електроспоживання гірничорудних підприємств. Методи дослідження. Тактика проведення досліджень базується на комплексі аналітичних методів, котрі дозволяють синтезувати структури енергоефективних електроенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації електричної енергії для умов гірничорудних підприємств Наукова новизна. Розроблена структура електроенергетичного комплексу гірничорудних підприємств, що враховує особливості реконфігурації системи електпропостачання-електроспоживання гірничорудних підприємств, у тому числі залізорудних. Для досягнення поставленої мети на кожному рівні управління необхідно застосовувати свій клас моделей управління та свою стратегію їх використання з урахуванням наявності інформаційних зв'язків між функціями управління та зовнішніми факторами. Практична значимість. Підвищення енергоефективності гірничорудних підприємств за рахунок впровадження джерел розосередженої генерації в структури розподільних мереж цих підприємств. Результати. В умовах гірничорудних підприємств проводяться заходи щодо підвищення їх електроенергоефективності, але ці заходи все ж таки мають свою межу, яка на даний час вже близька до насичення на гірничих підприємствах України. Безумовно, що в комплексі напрямків підвищення енергоефективності ключова роль відводиться саме підприємствам. При цьому, в свою чергу, важливим постає рівень врахування в цій методології специфіки гірничорудних підприємств. Як доведено, однією з ключових сучасних тенденцій розвитку світової електроенергетики є перехід до інноваційного перетворення структури галузі на основі нової концепції Smart Grid, яка включає в себе впровадження розосередженої генерації. Відповідно до концепції Енергетичної Стратегії України, ЄС та концепції сучасної енергетики Smart grid, запропонована, структура електроенергетичного комплексу гірничорудних підприємств розглядається як повністю інтегрована, саморегулююча і самовідновлювана система, що має мережеву топологію та включає в себе всі генеруючі джерела, магістральні та розподільні мережі і всі види споживачів електричної енергії (у тому числі й активних споживачів), керовані єдиною мережею інформаційно-керуючих пристроїв і систем у режимі реального часу. Ключові слова: розосереджена генерація, енергетичне обладнання, електропостачання залізорудних підприємств, оптимізація режимів роботи.
doi:10.31721/2306-5451-2020-1-50-41-45 fatcat:x5ncffnsdbgedhhkkxllkqo45a