Alternatieve pers in België na mei '68: Agence de Press Libération-Belgique

Astrid Waterinckx
2006 Brood en Rozen  
In het huidige tijdperk van voortschrijdende digitalisering zijn alternatieve nieuws garing en berichtgeving een hot item. Het internet bijvoorbeeld, leent zich bij uitstek als medium waar individuen of groepen hun versie van de feiten aan de wereld bekend kunnen maken via blogs, websites, internetradio, ... Maar alternatieve manieren om nieuws te verzamelen en te verspreiden zijn geen nieuw verschijnsel. Ook in de na sleep van mei '68 vond een alternatieve persvorm ingang in België. De nieuwe
more » ... ociale bewegingen die toen actief waren, hadden een forum nodig voor het gedachtegoed dat ze propageerden. Een van de initiatieven binnen dit zeer diverse en diffuse alternatieve perslandschap was het Agence de Presse LibérationBelgique (aplb of apl). Apl was actief van 1972 tot en met 1993 en omschreef zichzelf als een alternatief persagent schap annex tijdschrift. Traditionele versus alternatieve pers na mei '68 De alternatieve media die in het verlengde van het symbolische protestjaar mei '68 werden opgericht, vormen op wetenschappelijk vlak een nog zo goed als braakliggend terrein. Het in binnen-en buitenland gevoerde onderzoek is niet alleen zeer beperkt, maar dateert ook bijna exclusief uit de periode waarin deze pers nog actief was of net ter ziele was gegaan. (1) Bovendien zijn het leeuwendeel van de gevoerde studies monografieën, te situeren in de B I J D R A G E Logo van Agence de Presse Libération-Belgique (KBR, Brussel)
doi:10.21825/br.v11i4.3239 fatcat:4djlausztrc75kiojdgdxeg4ve