Poskromienie złośnicy, czyli narracja filmowa na rozdrożach historii

Kamila Żyto
2019 Kwartalnik Filmowy  
Artykuł ma charakter recenzyjny – jego autorka omawia książkę Jacka Ostaszewskiego Historia narracji filmowej (2018) wydaną nakładem wydawnictwa "Universitas". Celem recenzji jest pokazanie oryginalności propozycji polskiego badacza oraz usytuowanie jej na tle innych pozycji poświęconych tej samej problematyce. Punktem referencyjnym stają się tu przede wszystkim, choć nie tylko, konsekrowane na gruncie rodzimego filmoznawstwa koncepcje teoretyków filmu: Davida Bordwella i Kristin Thompson.
more » ... zewski stara się wejść w polemikę z amerykańskimi badaczami, jednocześnie rozwija ich myśl i – co najistotniejsze – pokazuje rozwój trybów narracyjnych w perspektywie historycznej.
doi:10.36744/kf.68 fatcat:u34yqf7umzd75e4tcrbickeckq