Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen

Jørgen Modalsli
2016 Søkelys på Arbeidslivet  
Sammendrag Denne artikkelen dokumenterer at kjønnssammensetningen er svaert skjev blant de med høyest inntekt. Artikkelen presenterer utviklingen i andel kvinner og menn i topp 10, 1 og 0,1 prosent i Norge de siste tiårene, og sammenlikner denne med andre land det finnes tilsvarende data for. I Norge er det flere menn enn kvinner i toppen for alle aldersgrupper, og det er større innslag av kapitalinntekt blant kvinner enn blant menn i toppen av inntektsfordelingen. Historiske data viser at
more » ... en kvinner blant topp 1 prosent i 1911 var nesten 8 prosent, ikke veldig mye lavere enn nivåene som observeres på 1990-tallet. Abstract: Gender bias at the top of the income distribution This article presents trends in the share of women and men among those with the highest incomes in Norway over the last decades, and compares the levels to other countries for which comparable data exists. A strong gender bias is found. There are more men than women at the top for all age groups, and capital income is relatively more predominant among top income women than among top income men. Historical data shows that the share of women in the top 1 % in 1911 was almost 8 %, not much lower than the levels observed in the 1990s.
doi:10.18261/issn.1504-7989-2016-04-01 fatcat:hzdbytyyijhvxkj6peb7h4rnky