Działalność i osiągnięcia Instytutu Reumatologii

Anna Filipowicz-Sosnowska
2011 Rheumatology  
Wielokierunkowa działalność Instytutu Reumatologiibyła realizowana od początku powstania tej placówki i dotyczyła:działalności leczniczej, obejmującej diagnostykęi leczenie osób z chorobami reumatycznymi z terenu całegokraju, organizacji lecznictwa w zakresie chorób reumatycznychi nadzoru specjalistycznego w Polsce, działalnościnaukowo-badawczej, dydaktyki, współpracy międzynarodowejz licznymi ośrodkami reumatologicznymiw Europie i USA oraz działalności wydawniczej.
doaj:eb9502c287404e2d96bad5dccd383a44 fatcat:62h4jhiu5zgyjmpaesivvbtmn4