Fabrication and excellent formaldehyde Gas sensing properties of Yb-doped In2O3 nanotubes

Wang Xue-Song, Wang Guo-Guang, Li Hai-Ying, Wang Lian-Yuan, Liu Li, Guo Xue-Xin, Wang Han, Lian Hong-Wei
2016 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.65.036802 fatcat:foa7nkvkvbgwtebe4fby3iehmy