Designiranost mjesta za vez u ugovoru o vezu : [prikaz presude]

Vesna Skorupan Wolff
2019 Poredbeno Pomorsko Pravo  
Sklapanjem ugovora o uporabi veza korisnik veza ne stječe pravo na uporabu određenog veza, nego pravo da mu marina osigura vez za vrijeme dok se plovilo nalazi u marini.
doaj:e5a42bcd4487429492d3219a191abe46 fatcat:74whlzb5ifgajdopxqxe4zjqmu