Reflexia súčasnej masovej kultúry ​u Frederica Jamesona a Gilesa Lipovetskeho

Lukáš Perný
2019 Philosophica Critica  
doi:10.17846/pc.2019.5.1.29-45 fatcat:jmn2c7myknfilg4vjupv5s5psi