Negatywne konsekwencje imperializmu ekonomii na przykładzie ekonomicznej analizy prawa karnego

Andrzej Jakub Żuk
2021 Przegląd Prawno-Ekonomiczny  
Celem pracy było ukazanie negatywnych skutków imperializmu ekonomii w obszarze prawa karnego, na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Przejawem tego imperializmu jest ekonomiczna analiza prawa karnego opierająca się na podejściu ekonomicznym i utylitarnym. W części teoretycznej ukazano ograniczenia dwóch głównych filarów ekonomicznej analizy prawa: racjonalności instrumentalnej (kalkulacyjnej) jednostki oraz efektywności ekonomicznej (utylitarnej) działania prawa, na tle tradycyjnej teorii
more » ... rawa karnego (retrybutywizmu). Następnie w części praktycznej przeciwstawiono się ekonomicznie motywowanemu postulatowi legalizacji narkotyków, wykazując słabości takiej argumentacji oraz przedstawiając alternatywny, choć również ugruntowany ekonomicznie, scenariusz negatywnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych końca prohibicji narkotykowej.
doi:10.31743/ppe.13157 fatcat:7sosfi3iuze3voylak6ewjcasm