EVALUATION OF SEASONAL EXERGY EFFICIENCY OF AIR HANDING UNIT / VĖDINIMO ĮRENGINIO SEZONINIO EKSERGINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS

Kęstutis Genys, Violeta Misevičiūtė, Paulius Bareika
2015 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The article deals with the air handling unit seasonal exergy efficiency. TRNSYS simulation tool is used to evaluate it. The object of research is air treatment device used to treat an air for the ventilation of laboratory. The mathematical model of air handling unit using TRNSYS simulation tool was developed when the technical parameters of air handling unit and energy exchange in it were analysed. The developed model according to the made observations during the warm and cold periods was
more » ... and validation of elements was performed. The simulation of air handling unit operation after the verification of reliability and permitted tolerances was performed. The control mechanisim which allows simulating the operation of air handling unit during cold and warm periods of the year was made. The mathematical algorithm for calculation of air handling unit exergy efficiency coefficient applying the principles of exergy analysis was developed. The seasonal exergy efficiency of air handling unit equal to 3.94 percent during the simulation was obtained. Straipsnyje nagrinėjamas vėdinimo įrenginio sezoninis ekserginis naudingumas, kuriam vertinti taikoma TRNSYS modeliavimo priemonė. Tyrimo objektas – oro paruošimo įrenginys, skirtas apdoroti orui, kuriuo vėdinama laboratorija. Išnagrinėjus vėdinimo įrenginio bei elementų technines charakteristikas, jame vykstančius energijos mainus, taikant TRNSYS modeliavimo priemonę sukurtas įrenginio matematinis modelis. Sukūrus modelį jis testuojamas. Pagal šiltojo ir šaltojo metų laikotarpiais atliktus stebėjimus atliekama elementų validacija, patikrinus, ar viskas veikia patikimai ir ar nuokrypiai yra leistini, modeliuojamas įrenginio veikimas. Sudarytas vėdinimo įrenginio valdymo mechanizmas, kuris leidžia modeliuoti jo veikimą šaltuoju ir šiltuoju metų laikotarpiais. Naudojantis ekserginės analizės principais sukurtas matematinis algoritmas, pagal kurį skaičiuojamas oro paruošimo įrenginio ekserginio naudingumo koeficientas. Atlikus modeliavimą gautas vėdinimo įrenginio sezoninis ekserginis naudingumas –3,94 procentai.
doi:10.3846/mla.2015.824 fatcat:3d37ge5fkrea5oy2s742dd2fn4