Συννοσηρότητα ψυχικών διαταραχών και παθολογικών προβλημάτων. Ο ρόλος της Εργοθεραπείας [article]

Ανθία Κλώνα, University Of West Attica, Αθανασία Παπαδοπούλου
2021
Η παρούσα πτυχιακή εργασία, πραγματεύεται το ρόλο της Εργοθεραπείας στη συννοσηρότητα ψυχικών διαταραχών και παθολογικών προβλημάτων ώστε να θεσπιστεί, προκειμένου να επωφεληθούν τα άτομα που νοσούν, για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα τους σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής χωρίς να επηρεάζονται από την συννοσηρότητα. Αναλύεται ο ρόλος του εργοθεραπευτή στη παρέμβαση είτε σε ψυχικές είτε σε παθολογικές διαταραχές και έπειτα ο συνδυασμός των παρεμβάσεων αυτών όταν υπάρχει
more » ... οσηρότητα, για την επιτυχή και όσο περισσότερο λειτουργική συμμετοχή των ατόμων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.
doi:10.26265/polynoe-830 fatcat:r5n4ot6dmrenzg53jr7okfdosq