Un biògraf al laberint d'Ariadna

Agustí Pons
2017 unpublished
This paper deals with the problems that the author faced to write a biography of Salvador Espriu. It contains a reflection on the conventions of the biographical genre, especially on the need to find a conductive thread of the speech that identifies the key elements about the writer's life. In the case of Espriu, the author stresses the importance of his familiar origins in Arenys, his leadership of the literary generation of 1936 and the tremendous impact of the Spanish Civil War in his later
more » ... l War in his later life. Espriu lost the opportunity to do an academic career, but became the national poet and a symbol of the survival of the Catalan culture during Franco's dictatorship. Benvolgudes amigues i amics: En primer lloc, vull donar les gràcies al Dr. Carles Miralles per haver-me con-vidat a participar en aquesta Jornada. Aquest agraïment no és tan sols un acte d'urbanitat, com a mi m'havien ensenyat a l'escola, sinó que té relació amb el fet convidar un biògraf a participar en un debat acadèmic. Els biògrafs ens movem a cavall de la literatura i de la història però per a poder realitzar bé la nostra tasca sovint també hem d'entrar en el terreny de la psicologia o en el de la sociologia. Si el nostre objectiu és donar a conèixer amb la màxima ver-semblança possible la vida i l'obra d'un determinat personatge ens calen aquestes ciències i moltes altres. La vida sempre s'escapa per entre les costu-res de l'escriptura, i per això una biografia mai no deixa de ser un succedani. Al biògraf sempre li acabarà per resultar impossible arribar a les 'profundes deus' o al 'jardí perdut darrera les muntanyes' per dir-ho en versos de Salva-dor Espriu.
fatcat:qhiwdrg4arex7l4yqv3a3tez3y