Đánh giá phát triển thể chất ở bệnh nhi sau phẫu thuật fontan tại trung tâm tim mạch - bệnh viện E

Luu Phuong Linh, Dang Thi Hai Van, Tran Dac Dai, Do Anh Tien, Nguyen Toan Thang
2021 Tạp chí Phẫu thuật và Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam  
101 bệnh nhi được chẩn đoán tim bẩm sinh dạng một tâm thất đã phẫu thuật Fontan tại trung tâm tim mạch – Bệnh viện E từ 8/2012 đến tháng 12/2018. Z-score của chiều cao, cân nặng trước phẫu thuật lần lượt là -1,28  1,09 và -1,76 ± 1,61 (SD), được cải thiện rõ rệt sau phẫu thuật với Zscore của chiều cao, cân nặng theo tuổi tương ứng là -0,87  1,06 và -0,85 ± 1,14 (SD), p < 0,05. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ bao gồm phẫu thuật sớm trước 48 tháng tuổi, đặc điểm tâm thất hệ thống,
more » ... ình trạng hở van nhĩ thất. Bệnh nhân sau phẫu thuật Fontan hầu hết đã bắt kịp tăng trưởng. Tuổi phẫu thuật và tình trạng hở van nhĩ thất có liên quan chẽ với sự tăng trưởng cân nặng và chiều cao của trẻ, trong khi dạng tâm thất hệ thống dường như không liên quan đến tăng trưởng sau phẫu thuật.
doi:10.47972/vjcts.v30i.473 fatcat:kzuf5zzlljffncmev7b3s4jutq