TO DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE WIFE IN MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS (ON THE MATERIALS OF THE UKRAINIAN PROVINCES AS A PART OF THE RUSSIAN EMPIRE)

Dmytro Shevchenko
2021 Knowledge, Education, Law, Management  
Biorąc pod uwagę badania doktrynalne, w artykule naukowym stwierdzono, że prawo małżeńskie przed XX wiekiem nie było w rzeczywistości świeckie. Ustawodawcy uparcie odmawiali przeprowadzenia reform uznanych za niezbędne przez wszystkich czołowych specjalistów w dziedzinie prawa cywilnego. Negatywny był stosunek ustawodawców do wprowadzenia małżeństwa cywilnego -takie małżeństwo nie tylko nie było dozwolone, ale nigdy nawet formalnie nie zostało uznane, jeśli zostało zawarte w krajach, w których
more » ... stniało. Co ciekawe, nawet w 1902 r. Imperium Rosyjskie odmówiło podpisania konwencji haskiej, która przewidywała wzajemne uznanie małżeństw zawartych w obcych państwach zgodnie z ich prawem. Jedynym ustępstwem w tej dziedzinie było zezwolenie na zawieranie małżeństw cywilnych odstępców, które podlegały rejestracji w komendzie policji. Ta innowacja była spowodowana tym, że rząd nie uznawał duchowieństwa odstępców i możliwości zawierania przez nich małżeństw.
doi:10.51647/kelm.2021.5.2.30 fatcat:pjpuh3w6ejaqlodjqgpebai4xm