ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНИХ IP МЕРЕЖ

Олександр Сергійович Жученко, Олена Вікторівна Гончарова, Андрій Сергійович Подзолкін, Владислав Олегович Шевченко
2013 Collected scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport  
Cand. of techn. sciences O.S. Zhuchenko, O.V. Goncharova, A.S. Podzolkin, V.O. Shevchenko Відомча (корпоративна) телекомунікаційна мережа на основі протоколу IP є складною інфраструктурою, яка забезпечує передачу великого об'єму різнорідних інформаційних потоків. Найсучасніша тенденція в галузі побудови мереж − об'єднання потоків даних, мови та відео в одному каналі. В ході проведеного дослідження були визначені загальні принципи побудови корпоративних IP мереж. Ключові слова: IP мережа,
more » ... : IP мережа, корпоративна мережа, комутатор, маршрутизатор, швидкість, пропускна спроможність, маршрутизація, комутація. Ведомственная (корпоративная) телекоммуникационная сеть на основе протокола IP является сложной инфраструктурой, которая обеспечивает передачу большого объема разнородных информационных потоков. Наиболее современная тенденция в области построения сетей − объединение потоков данных, речи и видео в одном канале. В ходе проведенного исследования были определены общие принципы построения корпоративных IP сетей. Ключевые слова: IP сеть, корпоративная сеть, коммутатор, маршрутизатор, скорость, пропускная способность, маршрутизация, коммутация. Автоматизовані системи технологічного зв 'язку на залізничному транспорті Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2013, вип. 141
doi:10.18664/1994-7852.141.2013.93257 fatcat:3bydwl4mqzca5ja32eefgygrqu