On political background of early Serbian reception of French sociological school and method in law
O političkoj pozadini rane srpske recepcije francuske sociološke škole i metoda u pravu

Marko Božić
2020 Strani pravni zivot  
Sažetak Cilj rada je da rasvetli političku pozadinu kritike kojoj je srpska teorija državnog prava početkom XX veka izložila francusku sociološku školu i metod. Polazna pretpostavka je da upravo ta kritika najbolje razotkriva konzervativno lice srpske teorije državnog prava Slobodana Jovanovića, Živojina Perića i njihovih učenika. Zasnovana na pojmovima društvene svesti kao izvora prava, te stvaralačke uloge sudova i slobodnog naučnog istraživanja prava, sociološka škola bila je nespojiva s
more » ... je nespojiva s etatističkim i elitističkim licem srpske teorije državnog prava -zagovornice snažne države kao jedine suverene vlasti pozvane da proizvodi pravo. Time rad ne doprinosi samo boljem razumevanju uslova i dometa recepcije sociološkog metoda u srpskoj pravnoj nauci već i kritičkoj analizi njenog ideološkog utemeljenja.
doi:10.5937/spz64-24816 fatcat:tljnktjjmfefbobgt4e37uagky