Den offentlige driftsorganisation-et bud på en ny strukturmodel

Søren Voxted
unpublished
Artiklen har til formål at opstille et bud på hvordan den off entlige driftsorgani-sation tager sig ud i konsekvens af forandringer. Decentralisering af ansvar og kompetence fra centralt niveau til de enkelte off entlige afsnit og institutioner, har aendret tidligere tiders bureaukratiske styringsmodel med dens klare rolleforde-linger til en mere fl eksibel struktur. Det er artiklens formål at opstille en model for, hvordan denne driftsorganisation ser ud strukturelt. Her udgør det artiklens
more » ... ør det artiklens tese, at der er skabt en driftsorganisation uden klare og markante positioner. Mest tydeligt kommer dette til udtryk ved driftsledelse, der er et anliggende for fl ere in-stanser (systemer) i organisationen samtidigt. Dermed er det en organisation med mange ledere i praksis. Mens andre dele, fx. de nye professionelle ledere, er en position og et system bundet op på navngivne enkelpersoner. Et andet markant nyt traek ved modellen er stabens rolle som en integreret del af driftsorganisationen.
fatcat:ekaio546dvc4zma4dccsziarxa