NATURAL AND SCIENTIFIC COMPETENCE OF THE INDIVIDUAL: DIDACTIC-PHILOSOPHICAL ASPECT
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНДИВІДА: ДИДАКТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

P. S. Atamanchuk, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
2019 Collection of scientific papers Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University Pedagogical series  
Стаття виступає специфічною репрезентацією інтелектуального продукту [1-12] в дидактико-філосфському аспекті створення і гарантованих наслідків його впроваджень в забезпечення природничо-наукової компетентності індивіда. Загалом матеріал публікації стосується дослідження та розв'язання проблеми управління процесами формування компетентнісного та світоглядного становлення майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. Відомо, що найвищому рівню фахової підготовки педагога відповідає
more » ... відповідає сформованість його власного педагогічного кредо. Вимоги сучасної освітньої парадигми орієнтують дослідників на розробку, створення та обґрунтування наукової концепції (теорії) управління навчанням, методології освітнього прогнозу й сценаріїв інноваційних технологій результативного навчання майбутнього педагогафізика [7] . Ідеологія нашого проекту вибудовувалась на основі діалектичних принципів оптимістичної народної педагогіки. Здатність до гарантованого формування прогнозованого авторського педагогічного кредо майбутнього педагога трактуємо як закономірний наслідок створення та впровадження концептуальних основ управління навчанням індивіда. Становлення майбутнього педагога фізико-технологічного профілю -це одночасно набуття певних мір обізнаності з конкретних навчальних дисциплін (фізика, технічна творчість, безпека життєдіяльності, машинознавство, технічна механіка, охорона праці в галузі, автотракторна справа, технологічна освіта тощо) та методик їх навчання. Вперше у вітчизняній і світовій предметній дидактиці ілюструється можливість впровадження технології бінарних цілеорієнтацій (конкретна навчальна дисципліна + методика її навчання) як засобу формування цілісного педагогічного кредо майбутнього фахівця. Ключові слова: фізика, природничо-наукова грамотність, дидактика фізики, освітній прогноз, фікційність свідомості індивіда, бінарність цільової програми, контроль, управління навчанням, компетентність, світогляд, педагогічне кредо.
doi:10.32626/2307-4507.2019-25.7-19 fatcat:45sjd2gmsfhc5etvfd7pd6k2mi