PSYCHOLOGICAL AND ETHNO-PEDAGOGICAL ASPECTSOF FORMING PERSONALITY OF THE TEACHER OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL

V.I. Yurchenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Psychology  
Юрченко В.І. кандидат психологічних наук ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У статті аналізуються психологічні та етнопедагогічні аспекти формування особистості вчителя Нової української школи. Простежується зв'язок сучасних вимог до педагога з народними традиціями, філософськими, педагогічними і психологічними поглядами вітчизняних мислителів і педагогів. Розглянуто народні витоки поважного ставлення до особи вчителя, усвідомлення
more » ... я, усвідомлення важливості його соціальних функцій. Підкреслюється, що українці висували високі вимоги до особистості педагога, який повинен бути освіченим, інтелектуально розвинутим із високими морально-духовними якостями. Важливу роль у формуванні поважного ставлення до педагога відігравала родина і батьки учнів. Обґрунтовується професіограма сучасного вчителя на національно-культурній основі. Підкреслюється необхідність врахування національної самобутності українського народу у вирішенні освітніх і виховних завдань. Акцентується увага на гуманістичному підході до розуміння суті педагогічної діяльності, провідної ролі особистості всіх учасників освітнього процесу. Представлена психолого-педагогічна модель сучасного педагога, розкриваються його загальногромадянські риси, морально-педагогічні якості, психолого-педагогічні здібності, індивідуально-психологічні особливості, фахова компетентність і спеціальна підготовка. Розглядаються соціально-психологічні та культурологічні чинники становлення особистості майбутнього вчителя, важливе значення приділяється взаєминам викладачів і студентів. Підкреслюється, що підвалини соціалізації особистості майбутнього педагога закладаються в його дитинстві, задовго до стадії професійного самовизначення і періоду становлення як фахівця. Особлива увага приділяється необхідності підвищення соціального статусу вчителя і престижності педагогічної професії, покращення якості вищої педагогічної освіти. Ключові слова: Нова українська школа, особистість вчителя, педагогічні здібності, фахова компетентність, соціальний статус.
doi:10.32838/2709-3093/2020.2/09 fatcat:jgcuwpxebbf2ppu4iddiwrrp4y