STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS TAIKYMAS VALSTYBINIAM MOKYTOJŲ RENGIMO UŽSAKYMUI FORMUOTI

Romanas Januškevičius, Dalius Pumputis
2013 Lithuanian Journal of Statistics Lietuvos statistikos darbai   unpublished
Lietuvos edukologijos universitetas, Matematikos katedra. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, Lietuva El. paštas: 1 romanas.januskevicius@leu.lt, 2 dalius.pumputis@leu.lt Gauta: 2013 m. vasaris Pataisyta: 2013 m. birželis Paskelbta: 2013 m. lapkritis Santrauka. Statistikos kaip socialiai reikšmingos informacijos šaltinio vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje yra didžiulis. Nesugebėjimas įvertinti ir suprasti šio vaidmens-statistinis neraštingumas-gali sąlygoti negatyvias tendencijas
more » ... endencijas planuojant socialinių procesų raidą, o statistinės duomenų analizės nepaisymas-neveiksmingą ar neefektyvų viešųjų lėšų panaudojimą. Šis straipsnis skirtas statistinių dėsningumų taikymui iliustruoti tokioje svarbioje švietimo srityje kaip valstybinio užsakymo formavimas rengiant mokytojų pamainą. Tačiau pagrindinis straipsnio tikslas yra atkreipti dėmesį ne tik į tai, kad skiriamų studijų krepšelių skaičiaus mažėjimas nėra proporcingas dirbančių mokyklose mokytojų skaičiaus mažėjimui, bet pabrėžti tai, jog valstybinio mokytojų rengimo užsakymo struktūra yra visiškai išbalansuota ir formuojama faktiškai be matematikos, informacinių technologijų, gamtos, geografijos, chemijos bei fizikos ir astronomijos mokytojų. Reikšminiai žodžiai: statistinių duomenų analizė, statistinių dėsningumų taikymas, statistinis raštingumas, studijų krepšelis. 1. Įvadas Jau nuo 2009 metų rugsėjo stodami į aukštąsias mokyklas patys gabiausi ir aukščiausiais balais įvertinti abiturientai atsineša vadinamuosius studijų krepšelius, iš kurių valstybės finansavimą gerai besimokantys jaunuoliai gauna visam studijų laikotarpiui [6]. Studijų krepšelį sudaro lėšos, skirtos dėstytojų, mokslo ir kitų su studijomis susijusių darbuotojų darbo užmokesčiui, studentams skatinti, prekėms ir paslaugoms, susijusioms su studijomis, apmokėti. Reformos autoriai tikėjosi, kad studijų krepšelis paskatins konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų, be to, jį galima vertinti kaip aiškesnį būdą valstybės pinigams skirstyti, kai finansavimą gauna konkretus asmuo, o ne institucija. Tačiau yra daug studijų programų, kurioms nėra su kuo konkuruoti-tokiu atveju krepšelis nieko nekeičia. Dar daugiau, studentas savo krepšelį neša ten, kur nori, o tai gali sukelti didelę disproporciją tarp aukštųjų mokyklų ir radikaliai iškreipti užsakymų formavimą pagal visuomenės poreikį deficitinėms specialybėms. Bet svarbiausia yra tai, kad šalies švietimo strategiją formuoja dešimtokai, pasirinkdami savo tolimesnio mokymosi profilį, nors bet kuris statistiškai raštingas asmuo, nekalbant jau apie švietimo politikos strategą, neabejodamas pasakytų, kad ši strategija turėtų būti formuojama statistinių duomenų analizės pagrindu. Moksleiviai jau dešimtoje klasėje turi pasirinkti savo tolimesnį profilį, kuris lemia ir aukštojo mokslo pasirinkimo galimybes. Tačiau retas moksleivis įsivaizduoja, kaip iš tikrųjų atrodo įprasta diena darbe, kokių žinių ir įgūdžių jiems gali prireikti (žr. [1]). Kai kurių apklausų duomenimis (žr. [2]), vos dešimtadalis moksleivių vienuoliktoje klasėje galėjo pasakyti, ko sieks, baigę vidurinę mokyklą, o ir tų pačių nuomonės keliskart pasikeitė. Taigi, kiek ir kokių specialistų reikia šaliai? Mūsų tvirtu įsitikinimu, atsakymai į šiuos du fundamentinius klausimus turi būti grindžiami tik statistinių duomenų analizės ir statistinių dėsningumų taikymo pagrindu. Mums antrina ir Malikas, Aminas ir Irfanas [5], teigiantys, jog statistika švietimo planavime ir vadyboje užima labai svarbų vaidmenį, planavimas be statistikos neįsivaizduojamas. Juk visi prioritetai nustatomi analizuojant statistinius duomenis, susijusius su šalies išteklių baze, trumpalaikiais ir ilgalaikiais poreikiais. Šie teiginiai pagrindžiami ir toliau pateikiamu konkrečiu pavyzdžiu. 2. Statistinių duomenų analizės nepaisymo grėsmės Nuo 2010 metų stebimas Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamų krepšelių stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas skaičiaus mažėjimas (žr. 1 pav.).
fatcat:xr6ew5hjznfw3ewsroumto6y2u