Reasoning with Large Scale Ontologies in Fuzzy pD* Using MapReduce

Chang Liu, Guilin Qi, Haofen Wang, Yong Yu
2012 IEEE Computational Intelligence Magazine  
doi:10.1109/mci.2012.2188589 fatcat:swiitidb7nhp5jjiqlcyy3nv5q