Use of Antidepressants in Epileptic Patients

Abdulmecit Albayrak
2013 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Epilepsi beyindeki sinir hücrelerinin olağandışı, ani, aşırı ve anormal bir elekro-kimyasal boşalma yapması sonucu kısa süreli ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Epilepsi ile komorbit olarak ortaya çıkan depresyon epilepsisi olan hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Epilepsisi ve depresyonu olan insanlar depresyonu olmayan epilepsili hastalara nazaran, antiepileptik ilaçların yan etkilerine daha çok maruz kaldıklarından dolayı daha yaygın bir şekilde ilaca karşı direnç
more » ... sterirler. Epilepsideki duygu durum bozukluklarının tedavisinde antiepileptik ve psikoaktif ilaçlar daha sık birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Farmakokinetik etkileşimler, ilacın emilim, dağılım, biyotransformasyon ve atılım gibi çeşitli aşamalarında meydana gelebilir. Epilepsili hastalarda artmış depresyon riski mi yoksa depresyonlu hastalarda artmış epilepsi riski mi sorusuna güncel bilgiler ışığında henüz net bir cevap verilememiştir. Bu nedenle epilepsili hastalarda depresyon tedavisi önemle üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Epilepsili hastalarda depresyon tedavisi yaparken ilaç seçiminde oldukça dikkatli olunmalı, doz ayarı yapılırken küçük dozlarla başlayıp optimal doz titizlikle seçmelidir. Son olarak antidepresanlar ile antiepileptik ilaçların gerek etki yerleri gerekse metabolizmaya uğradıkları yerler bakımında benzer oldukları için farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşimlerinde çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Abstract Epilepsy is a short-term neurological disease that results from unusual, sudden, excessive and abnormal electrochemical discharge. Epilepsy is accompanied by depression and this situation is a serious problem for people who has wrong diagnosis in terms of decreased life quality. Epileptic patients with depression are more vulnerable to side effects of antiepileptic drugs and they are more resistant to drug when compared to nondepressed epileptic patients. When used in combination with psychoactive drugs, these drugs have become increasingly common for the treatment of mood disorders in epilepsy. Pharmacokinetic interactions may occur at various stages of drug absorption, distribution, biotransformation and excretion. The question of whether there is an increased risk of depression in epileptic patients or there is an increased risk of epilepsy in patients with depression has not answered yet in the light of current knowledge. So depression treatment in epileptic patients is an important issue to be dwelled upon. When treating depression in epileptic patients, drug should be chosen carefully. Dosing should be started in small doses and optimal dose should be determined. Finally because of antidepressants and antiepileptic drugs are similar in terms of places they affect and places in which they undergo metabolization, one should be very careful in their pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions.
doi:10.4328/jcam.1052 fatcat:aqwtmlpsynbmthtrzqwydjyc7a