Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian?

Marlena Jankowska
2014 Czasopismo Prawno-Historyczne  
doi:10.14746/cph.2014.46.1.18 fatcat:ygmp3st6obf65p5ttxlrrglfya