AGREGA OLARAK ÇİNKO MADENİ CÜRUFLARI KULLANIMININ BETONLARIN BASMA

Zahide Bayer Oztürk
2018 Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi  
Öz İnşaat sektöründe son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme yaşanmaktadır. Bu büyüme doğal kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle endüstriyel atıkların geri dönüşümü önem kazanmaktadır. Bu çalışma, agrega yerine granül haldeki çinko cevheri cürufunun farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen betonların deneysel sonuçlarını göstermektedir. Bu cüruf, 5-15 mm ve 0-5 mm tane boyutlarında ayrılmış ve agreganın yerine beton bileşimlere ilave edilmiştir, 15×15×15 cm 3 boyutlarında
more » ... 5 cm 3 boyutlarında küp numuneler hazırlanmış ve 7, 14 ve 28 gün olgunlaştırılmıştır. Olgunlaştırılan numunelerin basınç dayanım testleri yapılmıştır ve referans numune ile kıyaslanmıştır. 5-15 mm ve 0-5 mm tane boyutlu cüruf içeren numunelerde standarda eşdeğer dayanımlı ve daha hafif beton numuneler elde edilmiştir. Bu çalışma, çinko cevheri cürufunun agrega yerine beton üretiminde sürdürülebilir ve teknolojik açıdan hem ekonomik hem de çevreye uygun bir yaklaşım olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Abstract In the last few decades there has been rapid grow than prosperity in construction industry. This growth is give rise to the lack of natural resources. Therefore there cycling of industrial waste is gaining importance. This study reports on some experimental results obtained from production of concretes containing granulated slag of zinc ore as aggregate replacement mixed in different proportions. This slag was separated as 5-15 mm and 0-5 mm grain sizes and slag of zinc ore was added to compositions instead of aggregate, 15x15x15 cm3 cube specimens were prepared and cured at 7,14 and 28 days. After curing compressive strength tests were done and compared with Standard concrete. The equivalent strengths and lighter concretes were obtained containing slag with 5-15 mm and 0-5 mm grain sizes. This study shows that the slag of zinc ore can be used in concrete production instead of aggregate as a sustainable and technologically both economically and environmentally suitable approach.
doi:10.29137/umagd.412093 fatcat:pj3pzehtardchczc5hglf7agom