Binomials in English and specifics of their using
Біноміали в англійській мові та специфіка їх вживання

I. V. Khrin
2020 Science and Education a New Dimension  
Анотація. У зв'язку з розширенням сфери вживання біноміалів у сфері реклами та бізнесу, дані специфічні вирази залишають доволі не дослідженим явищем в англійській мові. З'ясовано, що «біноміал» − це сполучення двох слів, або двох фраз, що належать до однієї граматичної категорії, несуть певне семантичне навантаження та поєднуються сполучником. Визначено, що критерієм класифікації біноміалів є їх лексичне значення та приналежність до певної частини мови. Серед біноміалів можна виділити наступні
more » ... а виділити наступні типи: синонімічні; антонімічні -складені із службових частин; безсполучникові -із вживанням однакових слів тощо. Синонімічними називають біноміали, які складаються з близьких за значенням слів та виконують функцію доповнення і підсилення. Антонімічні біноміали підкреслюють різницю між об'єктами, явищами чи поняттями. Безсполучниковими називають стійкі словосполучення, в яких сенс висловлювання ніяк не залежить від сполучників. Ключові слова: біноміали, класифікація, фразеологія, семантичне значення, стійкі слово утворення.
doi:10.31174/send-ph2020-240viii71-06 fatcat:gsijb5yclrbmloru5uaevqob7m