EDUKACINĖ VEIKLA KAIP INTEGRALIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SĄLYGA: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR PRAKTINIS PRITAIKOMUMAS

Augustas Česnavičius, Samanta Savickaitė, Jurga Remeikienė, Alisa Maksimova, Agnė Čižauskaitė, Alvydas Česas
2019 Sveikatos mokslai  
Tyrimo tikslas - aptarti teorinius ir praktinius paci­entų edukacijos aspektus kaip integralią krūties vė­žiu sergančių pacienčių sveikatos priežiūros sąlygą. Mokslinės literatūros studijos atskleidė, kad paci­entų, sergančių navikinėmis ligomis, edukacija yra labai aktuali problema visuomenėje. Onkologiniams ligoniams būdingų fizinių, socialinių ir psichologi­nių problemų kontekste informacijos poreikis apie ligą ir pagalbos galimybes yra vienas iš svarbiausių. Ypatingas dėmesys turėtų būti
more » ... esys turėtų būti skiriamas krūties vė­žiu sergančioms moterims, kadangi tai dažniausiai diagnozuojama jų onkologinė liga, ir moterims kyla didesnė rizika patirti stiprų nerimą ar netgi susirgti de­presija ligos gydymo laikotarpiu. Tuo tarpu mokslinių tyrimų rezultatai parodė, kad edukacinė veikla teikia įvairialypę naudą pirmiausia patiems pacientams bei jį gydantiems specialistams. Edukacinės intervencijos paneigia klaidingus įsitikinimus, "stigmas", kuriuos pacientai neretai sužino naršydami internete, paska­tina aktyviau dalyvauti savo ligos gydyme, gerina pacientų gyvenimo kokybę ir prisideda prie sklan­desnių ligos gydymo procesų užtikrinimo.
doi:10.5200/sm-hs.2018.091 fatcat:nwmolbyknzh3vntjdwzqdjm4gq