Η σύγκριση των εννοιών της δημόσιας τάξης στο άρθρο 33 ΑΚ και στο άρθρο 45 του Κανονισμού 1215/2012 [article]

Αναστάσιος Ιωαννίδης, Democritus University Of Thrace
2023
doi:10.26257/heal.duth.14355 fatcat:7ox2j5evtrcy3hywigbsaqs6jq