Facile fabrication of highly ordered poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) nanodot arrays for organic ferroelectric memory

Huajing Fang, Qingfeng Yan, Chong Geng, Ngai Yui Chan, Kit Au, Jianjun Yao, Sheung Mei Ng, Chi Wah Leung, Qiang Li, Dong Guo, Helen Lai Wa Chan, Jiyan Dai
2016 Journal of Applied Physics  
doi:10.1063/1.4939601 fatcat:x7jg3mfjobgyfbipzsg2z5hyny